E-sport er en voksende sport i Norden

I de seneste år er E-sport blevet mere og mere populært, hvilket har ført til, at der er kommet flere og flere professionelle hold, som konkurrerer imod hinanden online, både til større turneringer og mindre lokale konkurrencer. Norden er ikke undtaget for denne udvikling, og i både Sverige, Norge og Danmark er der flere og flere personer, som tilslutter sig esportverdenen. I denne artikel kan du læse omkring udviklingen i esport i Norden, og mangler du efterfølgende flere informationer, så kan du læse mere i det svenske esport-magasin esportlandet

Danmark har fået en strategi for esport 

I 2019 fik Danmark sin første strategi for esport. Dette var tilfældet, da regeringen ville støtte den udvikling, som er kommet indenfor sporten, og de ville gerne være med til at støtte den udbredelse af sporten, som kan ses i hele Norden. Denne strategi har lagt grobund for, at danske esportatleter har kunnet deltage i større turneringer, og det har lagt grobund for sunde fællesskaber mellem de spillere, som nyder sporten og elsker at konkurrere inden for deres sport. 

Norges E-sportforbund har taget fart

I Norge er der blevet udarbejdet et Esportforbund, som kan hjælpe med at organisere esporten i landet. Dette er blevet nødvendigt, da der hele tiden kommer større og større turneringer i Norden, som atleterne kan tilmelde sig. De forskellige vedtægter, som er lavet i forbundet er udarbejdet efter skabeloner, som man også kan finde i Norges idrætsforbund, hvilket gør, at der er fokus på spillernes helbred og fokus på, at de kan få den bedste træning muligt. Forbundet har fokus på, at mange af deres atleter går i skole ved siden af esport, samt at de skal kunne have et godt helbred, og at de har de bedste muligheder på markedet, hvis de vælger sporten som deres erhverv. 

Sverige får flere og flere esporthold

En af de største udviklinger, som kan ses i Sverige, når det kommer til esport er den stigende mængde af hold med talentfulde esportatleter. Der kommer hele tiden nye hold, på tværs af forskellige spil, hvilket gør, at der kommer flere og flere muligheder for at blive en del af et hold, hvis du som ung i Sverige gerne vil spille esport på professionelt plan. Denne udvikling er til at tage og føle på for unge interesseret i esport, og mens hold som Alliance og Lilmix, der er store i Norden, bliver ved med at tiltrække nyt talent, så kommer der kun flere hold på banen.