6 tips til bedre online møder

Vores hverdag er blevet vendt en smule på hovedet efter vi er begyndt at arbejde hjemmefra og generelt har isoleret os fra andre – og det er især rigtigt på de danske kontorer. De fysiske møder er f.eks. blevet erstattet af online møder, og det har for mange været en udmattende omvæltning. Det er nemlig meget sværere at skabe energi, engagement og ejerskab ved online møder frem for fysiske møder – og online møder kan derfor hurtigt blive en del mere anstrengende. Vi har derfor her samlet vores 6 bedste tips til bedre online møder.

Sørg for ordentligt udstyr

Når man skal kommunikere over f.eks. Skype, Teams eller noget helt tredje, er man komplet afhængig af sit udstyr. Det er derfor meget vigtigt, at alle har udstyret i orden, så man f.eks. undgår, at nogle er svære at forstå på grund af dårlig lyd eller lignende. Det er derfor essentielt, at der bliver investeret i professionelt AV-udstyr som f.eks. ordentlige headset og webcams, så alle kan se og høre hinanden.

Overkommuniker

Der er store forskelle mellem online møder og fysiske møder – og en af de helt store forskelle er, at der generelt kan være stor mangel på kropssprog og mimik, også selvom der er webcams indover. Det er derfor en god idé at overkommunikere med de virkemidler, man har til rådighed, så alle forstår, hvad der bliver sagt.

Forbered dig grundigt

Man får altid mest ud af et møde, hvis man gør det meget klart, hvad mødet handler om og hvilke resultater, mødet skal føre til. Det er derfor meget vigtigt, at man er meget klar i mælet omkring mødets formål og hvad deltagerne skal bidrage med, inden mødet. Her er en dagsorden generelt en god ting at have – så man undgår at et helt perifert emne overtager hele mødet.

Udvælg en mødestyrer og referent

Forberedelse er ikke altid nok. Der kan komme sidespor, som kan være tidskrævende. Det er derfor en god idé at udpege en mødestyrer fra begyndelsen, så man undgår unødvendige pauser og sikrer at dagsordenen bliver fulgt. Det er også en god idé at have en referent på, så alle deltagere får mødets aftaler i skriftlig form efter mødet.

Hold deltagernes koncentration

Hjernen er generelt meget doven og mister hurtigt koncentrationen, og det er derfor en god idé at holde fokus med visuelle virkemidler, som f.eks. en præsentation, polls og lignende. Det sørger for at deltagerne hænger ved og rent faktisk også deltager i dialogen.

Husk øjenkontakt

Selvom mødet er er visuelt, virker det mere personligt, når man har øjenkontakt. Det er derfor meget vigtigt, at man er opmærksom på, hvor man kigger hen, især hvis man har flere skærme. Et lille tip kan være at klistre en lille figur ved siden af kameraet, som man kan holde øjenkontakt med. Det gør det lidt mere naturligt at kigge direkte ind i kameraet.